Find Us on Facebook
Follow Us
Join Us

Cookies disabled

Please, enable third-party cookie to enjoy social media box

Saturday, 18 November 2023 06:11

Language of the Third Millennium XIII: Language in the Face of Technology

W imieniu Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Tertium, przypominam  o naszym zaproszeniu do udziału w 13 edycji konferencji  Język trzeciego tysiąclecia XIII tym razem pod hasłem "Język w obliczu technologii". Konferencja odbędzie się w Krakowie  w dniach 13-15 marca 2024 r. Trzynasta edycja konferencji „Język trzeciego tysiąclecia” dąży do zgromadzenia szerokiego grona naukowców celem zgłębienia różnych aspektów języka w obliczu technologii. Różnorodne czynniki postrzegane jako decydujące w użyciu języka w epoce cyfrowej – od multimodalności, memetyki i asynchronii po sztuczną inteligencję, algorytmy i fake newsy – stały się ważnymi tematami w badaniach i mediach. Postęp technologiczny wywarł ogromny wpływ na sposoby i formy komunikowania się, prowadząc do kluczowych zmian zarówno na poziomie jednostki, jak i całej populacji.Wydarzenie ma na celu integrację międzynarodowej społeczności naukowej i jest skierowane przede wszystkim do językoznawców, tłumaczy, neofilologów oraz innych badaczy dziedzin pokrewnych, w tym doktorantów. Konferencja jest również otwarta dla praktyków, którzy pragną włączyć się w badania nad językiem, tłumaczeniem, komunikacją międzykulturową czy też nauczaniem języków obcych w erze cyfrowej.Gośćmi konferencji będą:prof. Dorothy Kenny, Dublin City University, Irlandiaprof. Jef Verschueren, Uniwersytet w Antwerpii, Belgiaprof. Jan Rybicki, Uniwersytet Jagielloński, PolskaPrzedlużony termin przesyłania zgłoszeń: 5 grudnia 2023Pozostałe szczegóły (także na temat publikacji) znajdą państwo na stronie: https://tertium.edu.pl/konferencje-tertium/jezyk-trzeciego-tysiaclecia-xiii-jezyk-w-obliczu-technologii/Kontakt z organizatorami: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (w razie trudności z przesłaniem abstraktu przez formularz internetowy proszę nam dać znać mailowo)Zapraszamy serdecznie do udziałuW imieniu Zarządu TertiumWładysław ChłopickiUniwersytet JagiellońskiPrzewodniczący Zarządu Tertium--Dear All,On behalf of the Executive Board of Kraków Tertium Society for the Promotion of Language Studies, I would like to remind you of our invitation to take part in the conference:Language of the Third Millennium XIII:Language in the Face of Technologyto take part in Krakow, Poland on 13-15 March 2024.The thirteenth edition of the conference “Language of the Third Millennium” seeks to bring together a wide range of academics to explore various dimensions of language in the face of technology. Diverse factors viewed as determining the use of language in the digital age– from multimodality, memetics, and asynchrony to artificial intelligence, algorithms, and fake news – have emerged as important topics in research and the media. Technological advancements have had a major impact on the ways and modes of communication, leading to fundamental changes at both the individual and the population level.The  aims at the integration of the international scholarly community and is directed primarily at linguists, translators, modern philologists, and other researchers in related fields, including PhD students. The conference is also open to practitioners who wish to join in the study of language, translation, cross-cultural communication or foreign language teaching in the digital age.The programme will feature keynote papers fromprof. Dorothy Kenny, Dublin City University, Irelandprof. Jef Verschueren, University of Antwerp, Belgiumprof. Jan Rybicki, Jagiellonian University, PolandExtended abstracts’ submission deadline: 5 December, 2023You can find other details and publication information at the conference website: https://tertium.edu.pl/en/konferencje-tertium/jezyk-trzeciego-tysiaclecia-xiii-jezyk-w-obliczu-technologii/If you  have any questions, write to us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (in case of difficulties in submiting the abstracts through the website, please drop us a line)We are looking forward to seeing you in KrakówOn behalf of the OrganizersWładysław ChłopickiJagiellonian UniversityChairman of the Tertium Executive Board

Read 279 times

© Copyright 2014 - All Rights Reserved

Icons by http://www.fatcow.com/free-icons