Find Us on Facebook
Follow Us
Join Us

Cookies disabled

Please, enable third-party cookie to enjoy social media box

Monday, 07 October 2013 15:09

Call for Papers “Jewishness in Translation”: a themed issue of "Przekładaniec"

Przekładaniec. A Journal of Literary Translation (Jagiellonian University, Poland), 2014 - Call for Papers

This special issue of Przekładaniec aims to examine the role of translation in the Jewish tradition and in historical experience, to investigate the ways Jewishness has been translated in the societies Jews have been part of. 

Translation has always been crucial to the Jewish experience in the Diaspora. Jews have been among the most prominent translators and theoreticians of translation. We want to look both at literary and cultural translation in a diachronic perspective. We wish to focus  on the Jewish Diaspora as a multilingual community of mediation as well as on the role of translation in the Jewish experience of exile and in bearing witness to  the Holocaust.

We invite contributions on the following subjects:

 • Ashkenazi Jews as a multilingual community of mediation
 • Torah in translation
 • Translation and Holocaust witnessing
 • The importance of translation for the Haskalah
 • Jews, exile, translation
 • Jewish translators/theoreticians of translation
 • Translation of Yiddish literature into Polish and other languages
 • Israel as a centre of translation studies
 
Przekładaniec is a peer-reviewed scholarly journal published by the Jagiellonian University in Kraków, Poland. The special issue will appear in Polish and English language versions. For more information on the journal visit http://www.wuj.pl/page,art,artid,88.html
 
Please send your abstracts (250 words) together with a short bio note (50 words) to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by 15 November 2013.
 
***
 
„Żydowskość w przekładzie”: numer specjalny Przekładańca. Pisma Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014)
 
Przekład zawsze był kluczowym elementem żydowskiego doświadczenia w diasporze. Jako tłumacze i teoretycy tłumaczenia Żydzi przyczynili się znacznie do rozwoju przekładoznawstwa. Specjalny numer pisma Przekładaniec poświęcony będzie roli przekładu w tradycji żydowskiej oraz strategiom przekładu żydowskości w społeczeństwach, których Żydzi byli i są częścią. W centrum uwagi znajdzie się zarówno przekład literacki, jak i kulturowy, a zwłaszcza zagadnienia wielojęzyczności diaspory żydowskiej w kontekście modeli mediacji, roli przekładu w doświadczeniu żydowskiej emigracji oraz w procesie dawania świadectwa o Holocauście.
 
Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów koncentrujących się wokół poniższych tematów:
 
 • Żydzi aszkenazyjscy jako wielojęzyczna wspólnota na pograniczu kultur
 • Tłumaczenia Tory
 • Rola przekładu dla haskali
 • Przekład a świadectwo Holocaustu
 • Emigracja żydowska a przekład
 • Żydowscy tłumacze i filozofowie przekładu
 • Literatura jidysz i jej przekład na język polski i inne języki
 • Przekładoznawstwo w Izraelu
 
Przekładaniec jest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym przez Uniwersytet Jagielloński. Zapowiadany numer ukaże się w polskiej i angielskiej wersji językowej. Więcej informacji o piśmie uzyskać można pod adresem: http://www.wuj.pl/page,art,artid,88.html
 
Prosimy o przesyłanie abstraktów propozycji (250 słów) wraz z krótką notką biograficzną (50 słów) na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 15 listopada 2013.
Read 8035 times

© Copyright 2014 - All Rights Reserved

Icons by http://www.fatcow.com/free-icons